Naturhavens miljø

NATUR

HAVEN

Naturhavens beliggenhed er nøje udvalgt og miljøet formet efter kriterier, der har vist sig gavnlige til at reducere stress.


Trygt


Naturhaven er afgrænset fra den omkringliggende skov. I havens rolige rammer er der plads til fordybelse.

Med udgangspunkt i den eksisterende natur er haven indrettet i rum. Rummene har forskellige niveauer af tryghed, hvilket gør det muligt at tage hensyn til individuelle og veklsende behov - dag for dag, time for time.


Vildt


Præget af det omkransende

sø- og skovmiljø, er havens udtryk vildt og naturligt. 

Levende, voksende og konstant skiftende vegetation giver en oplevelse af naturens tempo, cykliske forandringer og sammenhæng.

Artsrigt


Her er et rigt dyre og planteliv.

Fra haven er der udsigt til Hellebæk Kohave, et fredet åbent område med kuperet terræn og fritgående kvæg. Landskabet i og omkring Hellebæk Kohave er præget af istidsaflejringer dannet under sidste istid for ca. 15.000 år siden.
Naturens mange fænomener og sanseindtryk flytter naturligt og uden anstrengelse vores opmærksomhed direkte ind i
nuet.

Årtiers forskning ligger til grund for Naturhavens ide.

Naturhavens miljø er inspireret af Alnarps Rehabiliteringsträdgård SLU (Sveriges Landbruksuniversitet). Her har man siden 2002 forsket og behandlet stressramte mennesker med udmatningssyndrom. 


Tilgangen er effektiv og allerede implementeret i 1/3 del af Sveriges amtsråd og regioner.

Bl.a. viser et større forskningsprojekt, at deltagerne 5 år efter gennemført

rehabiliteringsforløb, i større udstrækning er vendt tilbage til arbejdslivet og har mindre kontakt med sundhedssystemet.


Her kan du læse mere om 

STENALDERHJERNE

Naturen – fremmer mental og fysisk sundhed

Siden stenalderen har menneskets fysik og genetik stort set ikke ændret sig. I dag lever mange af os i bymiljøer med urbanstøj og et højt tempo, hvilket kan aktiveres kroppens alarmberedskab og øge risikoen for stress.
I modsætning til det hurtige tempo der præger vores nuværende kultur, har naturen sit eget tempo.


I et trygt og kravfrit naturmiljø kan vi slippe den fokuserede opmærksomhed og være i nuet. Det kræver ingen energi og har en balancerende og rekreativ virkning på vores mentale og fysiske sundhed.

OM VORES VÆRDIER

Tillid, tålmodighed og ligeværd er vigtige grundelementer i Naturhaven.


Vi vægter trygge og naturlige rammer præget af ro og faglighed.