NATUR

HAVEN

Det gamle skovhus og den fredfyldte have inviterer til nærvær & langsommelighed.

Her værner vi om ro, hjerterum og faglighed.

NATURHAVEN 

Ligger i Hammermølle Skov i en lille lysning ned til Pernille søen. Den kan bedst beskrives som en vild skovhave, der er lukket for offentligheden. Huset, søen, og det levende hegn danner en ramme omkring stedet, der er med til at skabe en rolig og tryg atmosfære. Haven indbyder til, at man kan komme, som man er – uanset hvordan man har det. Her er kravfrit og ingen forventninger.Andre mennesker kan være en stor stressfaktor, derfor er der lagt vægt på, at haven indeholder forskellige haverum. Et haverum kan være et mindre område, der er omkranset af buske og træer eller være et mere åbent område – som en eng. Det giver mulighed for at trække sig og være alene eller søge ud i det åbne, når man er parat til at være sammen med andre.

STENALDERHJERNE

Naturen – fremmer mental og fysisk sundhed

Siden stenalderen har menneskets fysik og genetik stort set ikke ændret sig. I dag lever mange af os i bymiljøer med urbanstøj og et højt tempo. Den massive mængde af information vi skal forholde os til dagligt i et moderne samfund, kan aktiveres kroppens alarmberedskab og øge risikoen for stress.


I modsætning til det hurtige tempo der præger vores nuværende kultur, har naturen sit eget tempo.


I et trygt og kravfrit naturmiljø kan vi slippe den fokuserede opmærksomhed og være i nuet. Det kræver ingen energi og har en balancerende og rekreativ virkning på vores mentale og fysiske sundhed.


FORSKNING - STRESS OG HAVEMILJØ

Naturhaven, Gl. skovhus er nøje valgt ud fra de miljømæssige kriterier, der har vist sig gavnlige i forhold til at mindske stress

Det er forskning fra Danmark, Sverige samt international forskning

 Konceptmodellen Nacadia  


TRYGT I VILDT I ARTSRIGT

 3 vigtige miljømæssige kriterier

til stressreduktion


Trygt


Naturhaven, Gl. Skovhus ligger i Hammermølle Skov, tæt på Hellebæk station. Haven er afgrænset fra den offentlige skov og er kun åben for tilmeldte deltagere.


Miljøet er kravfrit, uforstyrret og giver plads til både restitution, fordybelse og aktivitet.


Naturen har ingen forventninger og stiller ingen krav. Venligt og tålmodigt kan vi mærke, hvordan vi har det, og hvad vi har brug for.


Vildt


Præget af det omkransende

sø- og skovmiljø, er havens udtryk vildt og naturligt. 

Levende, voksende og konstant skiftende vegetation giver en oplevelse af naturens tempo,

cykliske forandringer og sammenhæng. Vi kan spejle os i naturen og opleve en større accept af livets gang. 


Naturen dømmer os ikke, vi bliver modtaget som vi er. Her er plads, vi bliver rummet og kan lade paraderne falde.Artsrigt


Dyre og plantelivet er rigt og afspejler områdets uberørte natur. Haven grænser op til Hellebæk Kohave, et fredet åbent område med kuperet terræn og fritgående kvæg. Et landskab præget af istidsaflejringer dannet under sidste istid for ca. 15.000 år siden.


Naturens mange fænomener og sanseindtryk kan på naturlig og uanstrengt vis, støtte os i at  komme tilstede i nuet, slippe bekymringer og finde mere ro.

Årtiers forskning ligger til grund for Naturhavens ide.

Naturhavens miljø er bl.a. inspireret af Alnarps Rehabiliteringsträdgård SLU (Sveriges Landbruksuniversitet). Her har man siden 2002 forsket og behandlet stressramte mennesker med udmatningssyndrom. 


Tilgangen er effektiv og allerede implementeret i 1/3 del af Sveriges amtsråd og regioner.

Bl.a. viser et større forskningsprojekt, at deltagerne 5 år efter gennemført

rehabiliteringsforløb, i større udstrækning er vendt tilbage til arbejdslivet og har mindre kontakt med sundhedssystemet.


Amtsrådet i Blekinge er et af de amter, som har investeret i et terapihaveanlæg efter Alnarps-modellen. læs mere