Om Naturhaven

Trygt


Naturhaven er afgrænset fra den omkringliggende skov. I havens rolige rammer er der plads til fordybelse.

Med udgangspunkt i den eksisterende natur er haven indrettet i rum. Rummene har forskellige niveauer af tryghed,

der gør det muligt for deltagerne

at flytte sig undervejs i forløbet.

Vildt


Præget af det omkransende

sø- og skovmiljø, er havens udtryk vildt og naturligt. 

Levende, voksende og konstant skiftende vegetation giver en oplevelse af naturens tempo, cykliske forandringer og sammenhæng.

Artsrigt


Her er et rigt dyre og planteliv.

Fra haven er der udsigt til Hellebæk Kohave, et fredet åbent område med kuperet terræn og fritgående kvæg. Landskabet i og omkring Hellebæk Kohave er præget af istidsaflejringer dannet under sidste istid for ca. 15.000 år siden.
Naturens mange fænomener og sanseindtryk flytter naturligt og uden anstrengelse vores opmærksomhed direkte ind i
nuet.

NATUR

HAVEN

NATURHAVENS LOKATION ER NØJE UDVALGT OG MILJØET FORMET EFTER KRITERIER, DER HAR VIST SIG GAVNLIGE TIL AT REDUCERE STRESS.


NATURHAVENS FYSISKE MILJØ

Årtiers forskning ligger til grund for Naturhavens ide.

Naturhavens miljø er inspireret af Alnarps Rehabiliteringsträdgård SLU (Sveriges Landbruksuniversitet). Her har man siden 2002 forsket og behandlet stressramte mennesker med udmatningssyndrom. 


Tilgangen er effektiv og allerede implementeret i 1/3 del af Sveriges amtsråd og regioner.

Bl.a. viser et større forskningsprojekt, at deltagerne 5 år efter gennemført

rehabiliteringsforløb, i større udstrækning er vendt tilbage til arbejdslivet og har mindre kontakt med sundhedssystemet.


Her kan du læse mere om 

MBSR

Baggrund

MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) er et struktureret gruppebaseret program, udviklet af professor Jon Kabat-Zinn, ph.d. i medicin. University of Massachusetts Medical School i USA.


Hvad er MBSR

MBSR er et helhedsorinteret program, hvor der indgår viden om stress samt øvelser der reducerer stress, styrker kroppen og den mentale sundhed.


Forskning

Talrige videnskabelige publikationer har vist at MBSR kan forbedre mental sundhed.


Mentalt helbred kan trænes helt i lighed med fysisk helbred. MBSR kan hindre, at stress bliver til sygdom og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter.

De gavnlige effekter af MBSR underbygges af hjerneforskning. Hjernens struktur og funktion ændres efter MBSR i de områder som står for regulering af stress. Disse ændringer kan ses og måles biologisk i hjernen.


Kvalitetssikring
Dansk Center for Mindfulness under Aarhus Universitet kvalitetssikrer og uddanner MBSR undervisere som de eneste i Danmark. Du kan læse mere om MBSR her: Dansk Center for Mindfulness Aarhus Universitet

VISION

Værdigrundlag

Tillid, tålmodighed og ligeværd er grundelementerne i Naturhaven.


Vi vægter trygge og naturlige rammer præget af ro og faglighed.


Formål

• At deltagerne får en      viden om stress.


• At deltagerne bliver i      stand til at regulere        stress.


• At deltagerne får det      varigt bedre.


Vi arbejder for

• At bedre mental og fysisk            folkesundhed.
• At forebygge angst og                depression.
• At undgå isolation af                  stressramte borgere.

• At hjælpe stressramte til at          håndtere stress, balancere

  egne ressourcer og udvikle          mental styrke. 
• At implementere naturens            ressourcer/videnskabelige            metoder til stressreduktion          på samfundsniveau.
• At samarbejde bredt med            henblik på at skabe et

  sundere samfund, med                fællesskaber og mulighed

  for mestring af eget liv.