OM MBSR/MINDFULNESS

MBSR

Baggrund

MBSR står for Mindfulness Baseret Stress Reduktion og er et struktureret gruppebaseret program, udviklet af professor Jon Kabat-Zinn, ph.d. i medicin. University of Massachusetts Medical School i USA.


Hvad er MBSR

MBSR er et helhedsorinteret program, hvor der indgår viden om stress samt øvelser der reducerer stress, styrker kroppen og den mentale sundhed.


  • Mindfulness meditaion.
  • Blide yoga stræk.
  • Undervisning om stress.
  • Reflektion og gruppedialog.


Forskning

Talrige videnskabelige publikationer har vist at MBSR kan hindre at stress bliver til sygdom og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter.


Mentalt helbred kan trænes helt i lighed med fysisk helbred. De gavnlige effekter af MBSR underbygges af hjerneforskning. Hjernens struktur og funktion ændres efter MBSR i de områder som står for regulering af stress. Disse ændringer kan ses og måles biologisk i hjernen.


Kvalitetssikring
Dansk Center for Mindfulness - Aarhus Universitet, kvalitetssikrer og uddanner MBSR undervisere som de eneste i Danmark.
Mindfulness

At træne mindfulness er at lægge mærke til, hvor du har din opmærksomhed og hvordan du møder dig selv og livets uundgåelige vanskeligheder. Ofte reagerer vi vanemæssigt på måder, som gør tingene værre.

Mindfulness er ikke naivt at fornægte livets realiteter, men at finde ro og plads i dig selv til at rumme det svære i livet. 

Når du træner mindfulness styrker du dine iboende evner til at møde dig selv og andre med et åbent og venligt sind. Du kan få øje på små ting i hverdagen, du er taknemmelig for og øve dig i at give plads til glæden.